Om Teamgym Greve

OM TEAMGYM GREVE

Hvem er vi?

Teamgym Greve er en underafdeling af Greve Gymnastik og trampolinafdeling, som har specialiceret sig i dansk spring/rytme gymnastik – internationalt kaldet Teamgym.


Teamgym Greve er en konkurrenceafdeling hvor kammeratskab, socialt samvær og målrettet træning vægtes ligeligt i det daglige. Vi er ofte blevet mødt med spørgsmål som “træner I ikke meget” – “er trænerne i Greve strenge” – “presses gymnasterne ikke langt for at nå de mange resultater” og flere af samme type spørgsmål. Svarene har som oftest undret spørgeren, på samme måde som spørgeren med sine spørgsmål har undret trænerne. Faktum er, at hos Teamgym Greve vægtes konkurrencetræning, det sociale sammenhold og en afslappet atmosfære gymnasterne imellem og mellem gymnast/træner ligeligt i de daglige træninger. Se vores målsætning her


I det daglige træner Teamgym Greve i et nyt spingcenter, som Greve kommune indviede i maj måned 2009. Greve springcenter er det mest moderne springcenter beliggende på Sjælland og består bl.a. af flere forskellige typer springgrave. Desuden har Teamgym Greve gennem flere år investeret i alt indenfor moderne springredskaber.


Teamgym Greve tilbyder spring/rytme gymnastik på alle niveauer og tilbyder p.t. piger/damer deltagelse på hold fra minipige aspiranter til senior elite. For nærmere beskrivelse af de enkelte hold klik på Holdoversigten og se de mange tilbud.


Teamgym Greve optager altid nye gymnaster og stiller ikke krav om deltagelse fra sæsonstart. Hvis nye gymnaster ønsker at deltage på et af vores hold, vil dette kunne ske med øjeblikkelig virkning. Dog kan der for allerede etablerede gymnaster, som har en fortid i andre foreninger, være tale om evt. restriktioner fra tidligere klub, der skal afklares, før deltagelse på et Teamgym Greve hold kan lade sig gøre jf. DGF’s regler om klubskifte.

VÆRDIGRUNDLAG

Politik gældende Teamgym Greve

Som underafdeling af Greve Gymnastik og trampolin afdeling tilslutter Teamgym Greve sig den af foreningen definerede politik gældende på følgende områder;

Rygepolitik:
Da det danske samfund snart er røgfrit på alle offentlige steder, forventes det, at både instruktører og gymnaster respekterer de rygeforbud, der gælder for lokaler, der benyttes af repræsentanter fra Teamgym Greve.
Det henstilles at instruktører fra Teamgym Greve ikke ryger, når de er sammen med børn fra foreningen.
Hvis instruktører/gymnaster skal ryge på træningslejre, stævner og lignende, skal det foregå udenfor.

Alkohol:
Det henstilles, at der omkring Teamgym Greve ikke indtages alkohol i sportsligt regi. Det er strengt forbudt for gymnaster under 16 år i Teamgym Greve regi at indtage alkohol af nogen art i forbindelse med træningslejre, stævner og lignende.

Doping:
Teamgym Greve følger de generelle regler udstukket af TeamDanmark og Dansk Idræts Forbund.
Vi opfordrer gymnaster på konkurrenceholdene med astma og andre kroniske lidelser til at kontakte Anti Doping Danmark for at få en ansøgning om dispensation til behandlingsmæssig anvendelse af den nødvendige medicin.

Overgreb på børn:
Teamgym Greve slutter op om at Foreningen har pligt til at indhente børneattester fra det Centrale Kriminalregister for nye trænere, instruktører og holdledere:
– hvor aftalen om en fast tilknytning til foreningen er indgået efter 1. juli 2005, og
– som har direkte kontakt med børn under 15 år som led i udførelsen af deres arbejde.

Teamgym Greve støtter op om at Greve Gymnastik og Trampolin har valgt at indhente oplysninger fra samtlige trænere og ledere ved hver sæsonstart, som har kontakt med børn under 15 år, også selvom de har været i foreningen i mange år

600+GYMNASTER
25+INSTRUKTØRER
15+HOLD
300GULDMEDALJER

INSTRUKTØRER

Mød vores team

Michael Greve Boamah Leder af Teamgym Greve siden 1997

Louise Greve Boamah Teamgym Greve instruktør siden 1998

Dennis Andersen Teamgym Greve instruktør siden 2007

Flemming Mogensen Teamgym Greve instruktør siden 2011

Peter Bollesen Teamgym Greve instruktør siden 2008

Steffen Spring Teamgym Greve instruktør siden 2012

Line K. Knudsen Teamgym Greve instruktør siden 2011

Morten N. Behr Teamgym Greve instruktør siden 2009

Morten Trangbæk Teamgym Greve instruktør siden

Maria Medina Breuning Teamgym Greve instruktør siden 2014

Emilie G. Aaen Ass. hjælpetræner siden 2014