Forældre engagement

FORÆLDRE ENGAGEMENT

En velfungerende konkurrenceafdeling i en forening fordrer engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte foreningen både med hensyn til praktiske forhold omkring gymnasternes deltagelse, men også moralsk og i forhold til foreningens kultur. Hos Teamgym Greve lægger vi vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter, at de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

Dette betyder blandt andet, at forældre til gymnaster hos Teamgym Greve forventes at:

  • Være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænere, bestyrelse og andre forældre
  • Kontakte trænere så snart en beslutning giver anledning til undren/spørgsmål. Dog anfægtes trænerens dispositioner ikke direkte under træning, til opvisning eller konkurrence, men dialogen tages via kontakt til pågældende træner tidligst dagen efter
  • Have en åben indstilling og være parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde med foreningen, herunder at være villig til, at se en sag fra flere sider
  • Bakke op om foreningens arbejde og støtte og deltage i foreningens arrangementer
  • Acceptere at gymnaster ikke tages med hjem fra konkurrence eller træning uden først at have accept fra trænere
  • Udtrykke sig loyalt om foreningen og specielt trænerne i foreningen overfor egne børn
  • Altid tale positivt om holdets øvrige gymnaster foran egne børn
  • Huske på at udbyttet af en træning ikke blot måles ud fra det rent gymnastiske, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning” bør tænkes i et bredere perspektiv
  • Acceptere at evt. stridigheder mellem forældre og foreningen forsøges løst imellem de voksne uden direkte involvering af barn eller øvrige gymnaster
  • Ovenstående retningslinjer anser vi for at være utroligt vigtige, da forældres positive attitude over for foreningen og de øvrige gymnaster og forældre på holdene, giver gymnasten den tryghed og tillid til foreningen, som er en væsentlig forudsætning for gymnastens udvikling
Gentagne brud på ovenstående regler, kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra foreningen.